Projektet Barn hittar kultur syftar till att ur ett nationellt perspektiv ge elever en mer rättvis fördelning av kultur i skolan där eleverna får ökad insikt om val, delaktighet och medbestämmande. 

 

Vi undersöker tillsammans med barn hur de kan bli mer involverade och på vilket sätt vi kan skapa delaktighet. Barnens insikter, reaktioner och åsikter är kärnan och viktiga observationer i vårt projekt. Vi designar ett lärande om delaktighet i form av workshops/ interaktiva upplevelser där eleverna också ges möjlighet att öka sin kompetens kring kultur-uttryck. 


             ©barnhittarkultur