Hur vill barn och unga möta kultur? Vet de om att de har rätt till kultur i skolan? Genom vår förstudie möter
vi barn och tar reda på det.

Under oktober mötte scenkonstföreställningen KONST, KULTUR & DEMOKRATI med tillhörande workshop 900  barn och unga i mellan- och högstadiet i Sverige från Sjöbo till Ljusdal. Dessa möten är grunden till vår kommande plattform där barn och unga själva ska kunna välja kultur till sin skola.

   Bilder från repetition av Scenkonstföreställningen KONST KULTUR &DEMOKRATI

Medverkande: Adriana Savin, Maja Bieler och Cecilia Klingspor.