BIBU

Barn hittar kultur medverkar på Bibu- scenkonstbiennal för barn och unga  i Helsingborg med workshopen:

Metoder för delaktighet och inflytande

Lördag 18 maj 11:45-12:45

https://www.bibu.se/sv/barn-hittar-kultur-metoder-delaktighet-och-inflytande


FOLK o KULTUR!

Kom och träffa oss på Folk o kultur!
Nu på torsdag håller vi i en workshop där vi presenterar och testar några av de metoder och förhållningssätt vi undersökt i vårt projekt Metoder för delaktighet och elevinflytande.

Barn hittar kultur kartlägger just nu metoder för barn-och ungas inflytande, med syftet att göra elever mer delaktiga i valet av kultur i skolan. Metoderna hämtas delvis från scenkonstens värld med syfte att skapa sätt för barn-och unga att göra sina röster hörda.

Plats:Auditorium, Munktellmuseet
Tid:Torsdag 10:30 – 11:15
https://folkochkultur.se/program/punkt/772