Barn hittar kultur är fem personer som arbetat med kultur för barn under lång tid och upplevt att det finns en ojämlikhet när det gäller barns delaktighet i och tillgång till kultur runt om i Sverige.

Illustrationer gjorda av Iris SK 10 år.

             ©barnhittarkultur