Vi samlar statistik från Sveriges kommuner och regioner om vilket kulturutbud som barn får ta del av.

Vi träffar  företrädare för organisationer som arbetar med tex barnrätt, barn och kultur.

Vi gör en förstudie och kartläggning som baseras  på möten med barn, statistik och vittnesmål från

organisationer, kulturutövare, pedagoger och universitet.


Arbetar ni också med de här frågorna och vill samarbeta med Barn hittar kultur kontakta oss. 

Hör av dig till projektledare daniela@barnhittarkultur.se

             ©barnhittarkultur