Vi samlar statistik från Sveriges kommuner och regioner om vilket kulturutbud som barn får ta del av.

Vi träffar  företrädare för organisationer som arbetar med tex delaktighet, barnrätt  och kultur för unga.


Arbetar ni också med de här frågorna och vill samarbeta med Barn hittar kultur kontakta oss. 

Hör av dig till projektledare daniela@barnhittarkultur.se

             ©barnhittarkultur